Národná súťaž o cenu ETM 2017

Národná súťaž o cenu ETM 2017

Ministerstvo životného prostredia SR, tak ako po uplynulé ročníky, vyhlasuje aj Národnú súťaž o cenu ETM v troch kategóriách:

  • aktívna samospráva
  • efektívne trvalé opatrenie
  • originálna aktivita

Cieľom súťaže je zvýšiť motiváciu samospráv zapojiť sa do najväčšej kampane na podporu udržateľnej mestskej mobility v Európe a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Každá samospráva, ktorá má záujem uchádzať sa o cenu, po ukončení ETM 2017, pošle vyplnenú prihlášku do súťaže, vrátane povinných príloh, najneskôr do 30.9.2017, elektronicky na adresu etm@sazp.sk a poštou na adresu: Slovenská agentúta životného prostredia, Tajovského 28, 975 90. Odborná porota vyhodnotí prihásené samosprávy, v súlade so štatútom súťaže   a určí víťazov jednotlivých kategórií. 

Vyhlásenie výsledkov súťaže a ocenenie víťazov sa uskutoční v Trnave, dňa 25.októbra 2017. Podujatie bude súčasťou IX. ročníka národnej konferencie Cyklistická doprava - konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mestskej mobilite. Registračný formulár, ako aj program a ďalšie podrobnosti o konferencii nájdete tu . V prípade záujmu zúčastniť sa konferencie Vám odporúčame vyplniť registračný formulár čo najskôr, nakoľko kapacita miest je obmedzená.