Téma ETM 2017

 „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“.

Každý ročník EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY sa zameriava na konkrétnu tému, ktorá
súvisí s udržateľnou mobilitou. Témou tohto ročníka je „čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“.Propaguje riešenia zdieľanej mobility a zdôrazňuje výhody čistejších spôsobov dopravy. Aj technológie inteligentnej dopravy môžu uľahčiť zdieľanie. Vyzýva ľudí, aby využili možnosti zdieľanej mobility, ktoré sú k dispozícii v rámci ich miest či medzi mestami, obcami a prímestskými oblasťami.

„Zdieľaná mobilita“, jadro témy EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017, je súčasťou
širšieho „kolaboratívneho hospodárstva“ (alebo „hospodárstva spoločného využívania zdrojov“) definovaného v európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo ako: „obchodné modely, v rámci ktorých sú obchodné činnosti podporené kolaboratívnymi platformami vytvárajúcimi otvorený trh pre dočasné využívanie tovarov a služieb, ktoré sú často poskytované súkromnými osobami“.
Dôraz sa kladie viac na využívanie vecí, ako na ich vlastníctvo. Poskytovatelia služieb ponúkajú svoj tovar, aktíva alebo zručnosti rôznym používateľom prostredníctvom platformy, ktorú zabezpečujú sprostredkovatelia.
Zdieľanie sa tiež stalo kúskom skladačky mestskej mobility. Pri zdieľanej mobilite sa dôraz
kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť ako
v prípade použitia súkromného vozidla. To zvyšuje aj kúpnu silu domácností, pretože nemusia kupovať auto a starať sa oň. Viac o téme ETM 2017 nájdete v Tematickej príručke 2017