Výsledky Národnej súťaže o cenu ETM 2017

Výsledky kampane Európskeho týždňa mobility 2017 (ETM 2017) na Slovensku boli slávnostne vyhlásené 25. októbra v priestoroch Radnice mesta Trnava.

Do národnej kampane ETM 2017  sa v tomto roku zapojilo 49 samospráv, čo Slovensko v štatistike medzi ostatnými zapojenými krajinami zaradilo na pekné 13. miesto z 50 zapojených krajín. Počas slávnosti organizátori odovzdali ceny aj víťazom Národnej súťaže ETM 2017, ktorú vyhlásili Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia. Členovia hodnotiacej komisie vyberali spomedzi 20 prihlásených projektov v troch kategóriách: Aktívna samospráva, Efektívne trvalé opatrenie a Originálna aktivita.

V kategórii Aktívna samospráva porota udelila prvé miesto  mestu Skalica, kde sa kampaň niesla v znamení hesla Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita. Napriek tomu, že sa do kampane zapojilo prvýkrát, dokázalo motivovať organizácie a inštitúcie pôsobiace na území mesta zapojiť sa aj atraktívne spracovaným manuálom. Ten ponúkal možnosti pre všetky cieľové skupiny, od seniorov, cez žiakov materských a základných škôl, študentov, až po zamestnancov firiem a inštitúcií. Záujemcovia sa mohli zapojiť napríklad do podujatí, ako Deň pre našu zem, Dopravná výchova pre žiakov, Poď s nami bicyklovať, Poď s nami venčiť, Cvičte vonku, Odmeňte dochádzku bez auta, Zabávajte sa, Zorganizujte piknik, Zorganizujte jazdu kočom, koňom, alebo iným ekologickým prostriedkom. Samospráve sa tak podarilo motivovať 16 organizácii, zorganizovať v meste 25 podujatí, do ktorých sa priamo zapojilo takmer 1000 obyvateľov a prostredníctvom plagátov, letákov, článkov  a relácií v lokálnych médiách zameraných na kampaň sa mestu s partnermi podarilo nepriamo osloviť 15,5 tisíc obyvateľov mesta.

Celkové poradie v kategórii Aktívna samospráva.

V kategórii Efektívne trvalé opatrenie presvedčilo najviac  hodnotiacu komisiu mesto Štúrovo, s projektom „Poď s nami do školy busom zdarma“, Vytvorená možnosť bezplatného cestovania pre všetkých žiakov základných škôl, ktorí majú trvalý, alebo prechodný pobyt v meste, prostredníctvom vydaného žiackeho preukazu, je vhodná alternatíva pre rodičov žiakov, ktorí denne vozili svoje deti do školy osobným autom, čo v ranných a poobedných hodinách značne zahusťovalo a komplikovalo verejnú premávku pred školami. Nakoľko individuálne vozenie detí do škôl je zdrojom dopravných zápch až kolapsov, preto sa porota rozhodla najvyššie oceniť práve toto trvalé opatrenie, ktoré je hodné nasledovania aj v iných mestách na Slovensku.

Celkové poradie v kategórii Efektívne trvalé opatrenie.

Originálnou aktivitou Medzinárodný deň bez áut na Štefánikovej ulici najviac zabodovalo u hodnotiacej komisie mesto Trnava. V piatok  22. septembra – bola uzavretá Štefánikova ulica pre motorovú dopravu. Zmenila sa na miesto plné zábavy, aktivít a možností stráviť príjemný deň pre malých i veľkých. Trnavčania mali možnosť zažiť túto ulicu, ktorá nadväzuje na pešiu zónu a je bežne zaplnená autami, v inej podobe a zároveň si lepšie uvedomiť, o koľko verejného priestoru ich oberajú autá. Práve posolstvom Európskeho týždňa mobility – je predstaviť verejnosti výhody nemotorovej dopravy v meste a motivovať ľudí k zámene áut za bicykle, vlastné nohy, prípadne autobusy MHD, čo sa totuto aktivitou podarilo. Obchodníci na Štefánikovej mali možnosť byť súčasťou tohto podujatia a osloviť zákazníkov aj mimo štyroch stien svojej prevádzky – priamo na ulici. Zásobovanie v tento deň prebiehalo s pomocou nákladného – cargo bicykla. Tento druh aktivity je vo svete často realizovaný počas ETM, ale porota sa rozhodla, že na Slovensku ocení mesto Trnava za originalitu, nakoľko žiadne slovenské mesto doposiaľ nezrealizovalo takúto aktivitu v podobnom rozsahu a prevedení.

Celkové poradie v kategórii Originálna aktivita.

Členovia poroty:

1. Bajajová Silvia - MŽP SR, odbor integrovanej prevencie

2. Klučka Peter - MDV SR, národný cyklokoordinátor

3. Mihová Eva - SAŽP, odbor starostlivosti o mestské a vidiecke ŽP

4. Ján Roháč  - Nadácia Ekopolis, programový manažér

5. Andrea Štulajterová - OCI BB, poverená SAŽP koordináciou kampane

Organizátori udelili aj čestné uznanie spoločnosti Arriva Slovakia a. s. za aktívny prístup a podporu národnej kampane.

Víťazi Národnej súťaže o cenu ETM 2017