Dokumenty

V tejto sekcii nájdete dokumenty potrebné na propagáciu kampane vo Vašich mestách, ako aj stručný manuál pre zapojenietematickú príručku, poster kampane ETM 2017, príručku pre organizátorov, kde nájdete aj príklady dobrej praxe, logá kampane v rôznom prevedení (horizontálne, logo s dátumom, logo v troch riadkoch,..), hlavičkový papier, informačný leták, ktroý Vám posúži pre propagáciu kampane a motiváciu firiem a inštitúcií vo Vašom meste, zapojiť sa do kampane. V dokumentoch na stiahnutie nájdete aj Chartu 2017, ktorú je potrebné vyplniť a poslať (platí len pre samosprávy) na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Alica Kučerová
Tajovského 28
975 90

Dokumenty budeme postupne dopĺňať podľa Vašich prípadných požiadaviek.